O nás

Firma byla založena v roce 1996 jako fyzická osoba s předmětem podnikání projektová činnost ve výstavbě. Nyní se specializujeme především na projekty výstavby a obnovy rybníků, vodních nádrží a suchých poldrů. Dále na projekty revitalizace krajiny, vodní tůně, mokřady a projekty krajinného inženýrství jako celku. Mezi nejvýznamnější stavby patří například nové vodní dílo – rybník Třetí Zbrod na Hodonínsku o výměře 32ha. Ke všem vodním dílům nabízíme vypracování manipulačních a provozních řádů, pasportů, žádostí o nakládání s vodami a další.

Z projektů vodovodů a kanalizací patří k největším spolupráce s firmou Projekty Vodam s.r.o. na dokumentaci pro výstavbu splaškové kanalizace obce Kamenice a celého spádového území s přibližně 3000 obyvateli.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte přes dotazníkový formulář či rovnou telefonicky. Na novou či další spolupráci se těší Luděk Halaš a nejbližší spolupracovníci Tomáš Pavlík, Jan Salač a Petr Halouzka.


Certifikace

Máme všechna potřebná oprávnění a certifikace. Kromě profesní pojistky zprostředkované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je firma pojištěna u pojišťovny ČSOB Pojišťovna a.s., vzhledem k odpovědnosti za škodu a to až do výše plnění 2.000.000,-Kč

Naši partneři